Uw privacy
vinden wij belangrijk!

Wij gaan zorgvuldig en discreet met uw gegevens om.

Privacy informatie


Uw gegevens zijn bij ons in goede handen en uw privacy is gegarandeerd. Indien u via deze site persoonlijke danwel bedrijfsmatige gegevens achterlaat bij de vraag om informatie en/of een verzoek om contact, dan worden deze gegevens door ons uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn afgestaan. Nimmer worden door ons gegevens van bezoekers van onze site(s) afgestaan aan derden, behoudens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn. Bezoekers die contact informatie (bv. een e-mail adres) achterlaten kunnen in de toekomst ook in beperkte mate ongevraagd van informatie worden voorzien (bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief). Hierbij heeft de ontvanger de mogelijkheid zich uit het bestand te laten verwijderen om verdere toezendingen te voorkomen.


Copyright


De inhoud van onze websites mogen alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud en/of delen van de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen en op enigerlei wijze te verspreiden en/of beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de concepteigenaren.