Financieel Adviescentrum
Nederland
De beste deals

Europese hypothekenrichtlijn en NHG

dinsdag, 26 april 2016

De zomer nadert. Daarmee nadert ook de inwerkingtreding van wetswijzigingen als gevolg van de Europese hypothekenrichtlijn, de Mortgage Credit Directive (MCD). De wetswijzigingen hebben gevolgen voor hypotheken zonder en met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hypotheekoffertes mogen in beide situaties niet meer onder voorbehouden worden uitgebracht. De datum van het uitbrengen van de bindende offerte heeft dan gevolgen voor de praktijk: deze datum is namelijk bepalend voor het toetsmoment, de geldigheid van alle hiervoor benodigde stukken en de op dat moment geldende voorwaarden en normen. Wat zijn nu concreet de gevolgen van de MCD voor NHG?

Uitgangspunten na inwerkingtreding
De uitgangspunten - na inwerkingtreding van de wet - zijn door de verantwoordelijke voor NHG, het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), vastgesteld. Deze zijn vastgesteld na overleg met de markt en het Rijk. Met name voor de geldigheid van de voor de beoordeling benodigde stukken vindt er een wijziging plaats. Samengevat zien de uitgangspunten er als volgt uit:

1. Datum aanvraag is datum voor van toepassing zijnde voorwaarden en normen;
2. Datum uitbrengen bindend aanbod is toetsmoment voor kredietwaardigheid;
3. Maximale periode tussen aanvraagmoment en passeren is twaalf maanden;
Voor de geldigheid van de benodigde stukken, wordt de datum van het bindend aanbod leidend. Volgens het WEW sluit dit aan bij een veilige en verantwoorde financiering van de consument.

Overgangsperiode
Tot 1 januari 2017 gaat een overgangstermijn gelden, met betrekking tot de geldigheid van de benodigde stukken. Tot die datum geldt nog de datum aanvraag in plaats van de datum van het bindend aanbod voor de geldigheid van stukken.

Praktisch gezien betekent dit tot 1 januari 2017 geen verandering ten opzichte van de huidige processen en regels. Dus de volgende stukken mogen tot dan niet ouder zijn dan:

- de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder dan drie maanden;
- het taxatierapport niet ouder dan zes maanden; en
- het bouwkundig rapport niet ouder dan twaalf maanden.

(bron: NHG)

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.