Financieel Adviescentrum
Nederland
Persoonlijke service

Nieuwe gegevens in belastingaangifte 2012

woensdag, 23 januari 2013

De Belastingdienst zal dit jaar voor het eerst de bank- en spaarsaldi en leningen vooraf invullen in de digitale aangifte over 2012. Om gebruik te maken van deze service, moeten belastingplichtigen het aangifteprogramma na 1 maart 2013 downloaden. Dan komen ook alle vooraf ingevulde gegevens mee.

In de aangifte over 2012 worden voor het eerst de volgende gegevens vooraf ingevuld:

* banksaldi- en spaartegoeden;
* waarde effectenportefeuilles;
* leningen en andere schulden;
* buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen;
* premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
* buitenlandse spaartegoeden;
* inkomsten van gastouders in de kinderopvang en zorgverleners betaald uit persoonsgebonden budget (andere inkomsten, resultaat overige werkzaamheden).

Verder worden in 2012, net zoals vorig jaar, de volgende gegevens vooraf ingevuld:

* burgerservicenummer/sofinummer en geboortedatum;
* naam, burgerservicenummer/sofinummer en geboortedatum van de echtgenoot of van degene met wie men heel 2012 samenwoonde;
* de periode dat men getrouwd was of samenwoonde in 2012;
* naam, burgerservicenummer/sofinummer en geboortedatum van kind of kinderen;
* loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing;
* loon Zorgverzekeringswet;
* pensioen en andere uitkeringen;
* WOZ-waarde en adres van de eigen woning en de periode dat deze woning hoofdverblijf was;
* egevens van andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis;
* ontvangen studiefinanciering en studieperiode;
* heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, doorwerkbonus, alleenstaandeouderenkorting, levensloopverlofkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaandeouderkorting;
* ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
* ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
* een deel van de lijfrentepremies;
* hypotheekgegevens en dividendbelasting.

De Belastingdienst benadrukt dat belastingplichtigen de vooraf ingevulde gegevens goed moeten controleren. Zij kunnen bij onjuiste of onvolledige gegevens deze verbeteren en aanvullen.

(Bron: Accountancynieuws.nl. Nieuwe gegevens in de vooraf ingevulde IB-aangifte 2012. artikel) 21-01-2012.

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.