Financieel Adviescentrum
Nederland
De beste deals

Fiscale mogelijkheden vermogensopbouw hypotheek vanaf 2013

vrijdag, 14 december 2012

Het overgangsrecht voor hypotheken is gecompliceerd en bevat verschillende data waardoor er onduidelijkheid bestaat over de verschillende fiscale mogelijkheden. Recent zijn er op vrijdag 7 december 2012 nog wijzigingen doorgevoerd.

Reden om alle zaken met betrekking tot het overgangsrecht voor deze financiële producten nog eens op een rij te zetten.

Hoofdregel

• De rente van alle op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden ongeacht de hypotheekvorm is ook fiscaal aftrekbaar vanaf 1 januari 2013.
• Bij omzetten, meenemen of oversluiten van een eigenwoningschuld bij dezelfde of een andere geldverstrekker blijft de rente aftrekbaar tot het bedrag van de bestaande lening op 31 december 2012 aftrekbaar.
• Vanaf 1 januari 2013 kan geen nieuwe KEW, SEW of BEW in box 1 meer worden gesloten. Een op 31 december 2012 bestaande KEW, SEW of BEW wordt gerespecteerd onder de voorwaarde van een ongewijzigde kapitaal of premie cq inleg en een ongewijzigde einddatum.

Uitzondering 1

Tot uiterlijk 1 april 2013 mag een op 31 december 2012 bestaande (ongeclausuleerde) kapitaalverzekering in box 3 worden voorzien van een KEW-clausule, zodat de kapitaalverzekering alsnog verhuist van box 3 naar box 1 als KEW.
Dit betreft voornamelijk kapitaalverzekeringen afgesloten vanaf 1 januari 2001 of vanaf 14 september 1999 (indien niet reeds vanaf 2001 voorzien van een KEW-clausule). Immers, voor een (pre-)brede herwaarderingsverzekeringen geldt reeds een uitkeringsvrijstelling in box 1 (en een jaarlijkse waarde vrijstelling tot €123.458 in box 3).

Uitzondering 2

Tot uiterlijk 1 april 2013 mag voor een op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek(deel) alsnog een KEW, SEW of BEW worden gesloten. Hierdoor wordt het mogelijk om een bestaande aflossingsvrije hypotheek alsnog na 1 januari 2013 maar voor 1 april 2013 om te zetten in bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek of een beleggingshypotheek. Houd de acceptatiedeadlines van aanbieders in de gaten.

Uitzondering 3

Tot uiterlijk 1 januari 2014 is het mogelijk om op basis van een onherroepelijke koop(- en aannemings)overeenkomst van uiterlijk 31 december 2012 in 2013 nog elke hypotheekvorm (met KEW, SEW of BEW) te kiezen met fiscale renteaftrek. Zoals bekend doen gebruikelijke clausules en ontbindende voorwaarden geen afbreuk aan de term “onherroepelijk”. Ook een voorbehoud van verkoop van de huidige woning wordt als gebruikelijk gekwalificeerd.

Uitzondering 4

Gedurende de looptijd van op 31 december 2012 bestaande hypotheekvormen met een KEW, SEW of BEW is het tussentijds toegestaan om fiscaal geruisloos de KEW, SEW of BEW onderling uit te wisselen. Dit geldt niet alleen voor omzettingen bij dezelfde aanbieder, maar ook voor oversluitingen bij een andere aanbieder onder de fiscale voorwaarden van een niet verhoogde premie/inleg of kapitaal en niet verlengde einddatum.

Data stemming wetsvoorstel Eerste Kamer

De Eerste Kamer debatteert op maandag 17 en dinsdag 18 december plenair over het wetsvoorstel.

NHG-perikelen in relatie tot fiscaal overgangsrecht

In eedere nieuwsberichten hebben we gemeld, dat de NHG aanvragen in 2013 in afwijking van het fiscale overgangsrecht uitsluitend in de vorm een Annuïteiten- of Lineaire hypotheek met NHG faciliteert op basis van een onherroepelijke koop(- en aannemings)overeenkomst.
Inmiddels zijn de NHG-normen 4.1.4 t/m 4.1.7 op 7 december jl. aangepast, zodat in lijn met het fiscale overgangsrecht, NHG in 2013 kan worden aangevraagd op basis van een koopovereenkomst in 2012 in iedere hypotheekvorm. Dus ook bijvoorbeeld aflossingsvrij, op voorwaarde dat dit gedeelte niet meer bedraagt dan 50% van de marktwaarde van de woning.

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.