Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor alle generaties

Heftige wijziging ANW en AOW

vrijdag, 2 november 2012

Het regeerakkoord heeft veel wijzigingen in petto voor AOW-ers met partners. Ook als de AOW-er met een broer of zus het huis deelt, gaat de uitkering omlaag.

Ook opvallend is dat gesneden wordt in nabestaandenuitkeringen.

De wijzigingen voor AOW-ers en ANW-ers op een rij:

- De partnertoeslag voor AOW gerechtigden wordt per 1 juli 2014 ingeperkt. AOW-gerechtigden die samen met hun partner (die nog niet AOW gerechtigd is) een totaalinkomen hebben van meer dan 50.000 euro (exclusief AOW) ontvangen niet langer de partnertoeslag. Dit geldt voor nieuwe instroom en, na afloop van een overgangsperiode, ook voor het ‘zittend’ bestand.

- Al eerder is besloten dat de AOW partnertoeslag vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen helemaal wordt afgeschaft.

- De uitkering van iedere AOW’er die samenwoont met één of meer volwassenen (ook als het gaat om eerste graad bloedverwanten) wordt per 2015 vastgesteld op 50% van het netto minimumloon. Dit geldt voor nieuwe instroom in de AOW. Ook AOW-ers waarvan de huishoudsituatie na die datum wijzigt, gaan onder de regeling vallen. Hetzelfde geldt voor het zittend bestand na afloop van het overgangsrecht.

- Opmerkelijk is dat de uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet wordt ingeperkt. Vanaf 1-7-2014 geldt voor nieuwe instroom in de Algemene Nabestaandenwet een maximum uitkeringsduur van één jaar (exclusief de wezenuitkering). Het is de bedoeling dat de gerechtigde in die tijd een baan zoekt. Er is echter geen reïntegratieplicht. In de begroting van het regeerakkoord is deze besparingen ingeboekt vanaf 2015.

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.