Financieel Adviescentrum
Nederland
Persoonlijke service

Nieuwe regelgeving banken zet kredietverlening fors onder druk

donderdag, 4 oktober 2012

Uit onderzoek van KPMG in opdracht van VNO-NCW blijkt dat de gevolgen van de regelgeving voor het kredietverlenend vermogen van de banken en daarmee voor de financiering van de Nederlandse economie ingrijpend zullen zijn.

Nederlandse banken moeten ingrijpende maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving die op hen afkomt. Voor de banken komt de regelgeving er in beginsel op neer dat zij kosten moeten besparen, nieuw kapitaal moeten uitgeven, kredieten moeten herprijzen, de balans moeten laten krimpen en langetermijnfinanciering moeten aantrekken ter vervanging van kortetermijn ongedekte financiering.

Hoewel deze maatregelen de risico's weliswaar beperken, meer transparantie bieden en zorgen voor een betere informatievoorziening, leiden de maatregelen voor de Nederlandse banken tot een afname van de kredietverstrekking en tot een toename van de kosten voor kredietverstrekking en tot een afname van de keuzemogelijkheden voor de klanten van banken.

Daarnaast zullen de banken geconfronteerd worden met een lager resultaat uit de overige bankdiensten.

De hogere financieringskosten worden voor een belangrijk deel gedreven door het voornemen van de Europese Commissie om regelgeving in te voeren die het mogelijk maakt dat financiers van vreemd vermogen, net als aandeelhouders, meebetalen aan het redden van een bank bij een dreigend faillissement.

(bron: KPMG)

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.