Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor het hele gezin

Uitleg Basel III en nieuwe kapitaaleisen banken

dinsdag, 2 oktober 2012

Aan de kapitaalpositie van hypotheekverstrekkers zijn scherpere eisen gesteld om het risico van een nieuwe bankencrisis weg te nemen. Hiertoe heeft het Basel committee besloten in opdracht van de Bank for International Settlements (BIS).

De nieuwe eisen worden aangeduid als Basel III en zullen gefaseerd worden ingevoerd tot 1 januari 2019. De voorstellen zijn in hoofdlijnen:

1. Strengere eisen aan de kwaliteit van kapitaal: de rol van gewoon aandelenkapitaal (Tier 1 kapitaal) wordt aanzienlijk vergroot en banken moeten aftrekposten als goodwill en deferred taks assets altijd direct in mindering brengen hierop.
2. Een internationale uniforme leverage ratio; het eigen vermogen ten opzichte van het Balanstotaal.
3. Invoering van anticyclische kapitaalsbuffers: deze maatregel moet de procycliciteit van het bankensysteem tegengaan. Dit zal gerealiseerd worden door een verplichte opbouw van kapitaal in goede tijden, om zo een buffer te vormen voor slechte tijden.
4. Liquiditeitsstandaarden: de nieuwe maatstaf vereist dat een bank een relatief zwaar scenario overleeft waarbij de bank gedurende een maand te maken heeft met substantiële gelduitvloeiingen.

Solvency II is het toezichtregime voor (her)verzekeraars in Europa en legt geheel nieuwe en verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages. Solvency II is gevormd rondom drie pijlers.

De 1e pijler beschrijft de regels hoe de balans moet worden opgesteld waarbij de kapitaalseis en minimale kapitaalseis berekent moeten worden.

Pijler 2 omvat een ‘system of governance’ inclusief interne organisatie en sleutelposities binnen het bedrijf, een riskmanagement systeem en een eigen risico identificatie en kwantificatie door middel van het Own Risk and Solvency Assessment.
De derde pijler omvat de nieuwe rapportage-eisen van verzekeraars. Er wordt onder andere een publieke rapportage en een rapportage aan de toezichthouder vereist.

Naar verwachting zal de Solvency II wetgeving de huidige wetgeving (Solvency I) vervangen per 1 januari 2014. De impact op de bedrijfsvoering van verzekeraars zal naar verluid groot zijn.

(bron: Bangma-Bosma Notitie martkontwikkelingen)

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.