Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor het hele gezin

Gevaren van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

vrijdag, 7 september 2012

Tot vrij kort geleden was het een populaire bepaling in huwelijkse voorwaarden: het periodiek of Amsterdams verrekenbeding. Dat is een afspraak die er kort gezegd op neer komt, dat echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden de verplichting op zich nemen om (meestal jaarlijks) hun niet verbruikte inkomen te delen.

Het doel van zo'n “Amsterdammertje” is om de vermogensgroei die zich tijdens het huwelijk bij één van de echtgenoten voordoet ook aan de andere echtgenoot ten goede te laten komen.

Als de ene echtgenoot ondernemer is, kan het ook een bruikbaar middel zijn om overgebleven inkomen buiten de risicosfeer van de eigen onderneming te brengen. Waardoor, als het misgaat met het eigen bedrijf, er toch nog een appeltje voor de dorst ter beschikking staat.

Een prima afspraak dus. Maar van groot belang is, dat deze afspraak wel daadwerkelijk elk jaar wordt uitgevoerd. Blijft dat namelijk achterwege (en als huwelijkse voorwaarden ergens achter in de kast zijn opgeborgen, is dat vaak het geval) dan ontstaan grote risico's.

Gevaren

De gevaren van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding zijn onder andere dat bij echtscheiding de echtgenoten ondanks hun huwelijkse voorwaarden toch met elkaar moeten afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen getrouwd zijn geweest. Dat is veelal niet de bedoeling van de echtgenoten geweest. De bescherming die de huwelijkse voorwaarden voor het eigen bedrijf moest geven, slaat dan om in het tegendeel. Niet zelden zal een gescheiden ondernemer zijn bedrijf moeten beëindigen om de ex-echtgenoot te kunnen uitbetalen.

Een wetswijziging per 1 januari 2012 heeft dat probleem alleen nog maar groter gemaakt.

Het bedrag dat de ene ex-echtgenoot aan de andere moet betalen wordt namelijk verhoogd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van het eindigen van het huwelijk. Met ingang van dit jaar geldt dat het huwelijk eerder eindigt dan voorheen. Namelijk niet pas – zoals voorheen – op het moment dat de rechter heeft gesproken en de echtscheidingbeschikking is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand, maar al op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend. Met andere woorden, de “rentemeter” begint al veel eerder te lopen. Een soms fors extra bedrag moet aan de ex-echtgenoot worden uitbetaald.

Reden genoeg om nog maar eens aandacht te vragen voor de noodzaak om regelmatig uw huwelijkse voorwaarden door de notaris te laten controleren.

(bron: Notariskrant.nl)

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.