Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor alle generaties

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

vrijdag, 29 juni 2012

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog.

De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1446,60 euro naar 1456,20 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

De netto uitkering van AOW’ers zal tussen de 4 en de 7 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met 5 euro omhoog naar 977,29 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto bijna 8 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1342,86 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag.

Per 1 juni 2011 krijgen ouderen die in Nederland belastingplichtig zijn de MKOB. Deze Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen wijzigt niet per 1 juli 2012 en bedraagt 33,65 euro.

De WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,66%. De absolute stijging hangt af van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld van belang hoe hoog het inkomen was voordat zij een uitkering kregen.

Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient iemand meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 juli 2012 vastgesteld op 193,09 euro bruto per dag en op jaarbasis 50.396,49 euro. Het maximum premieloon wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft voor 2012 derhalve 50.064,00 euro. Per dag komt dit uit op 192,55 euro.

(Bron: Findinet. Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012. http://www.findinet.nl/news/bedrijfsvoering/wetenswaardigheden/sociale-verzekeringen-per-1-juli-2012/. 22-06-2012.)

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.