Financieel Adviescentrum
Nederland
Persoonlijke service

Overzicht bezuiningingsakkoord op hoofdlijnen

vrijdag, 1 juni 2012

In het bezuinigingsakkoord van de 5 partijen gaat het om 16 miljard aan ombuigingen en lastenverzwaringen. Door lastenverlichtingen en investeringen blijft daar 12,2 miljard van over. Met de ingrepen moet het begrotingstekort 2013 teruggedrongen worden tot 3%.

Onderstaand enkele kernpunten op hoofdlijnen.

Woningmarkt

Per 01-01-2013 is er alleen renteaftrek voor nieuwe hypotheken die volledig en annuïtair worden afbetaald; voor lopende hypotheken gelden de bestaande regels.
Nieuwe hypotheken mogen maximaal 100% van de marktwaarde bedragen; starters kunnen nog wel een hogere hypotheek aangaan; hogere hypotheken zijn wel mogelijk voor waardevermeerderende investeringen en energiebesparende voorzieningen.
Huren voor inkomens van 33.000 tot 43.000 per jaar mogen vanaf 2013 verhoogd worden met inflatie plus 1%.
Vanaf 2013 komt er een verhuurdersbelasting.
De overdrachtbelasting blijft op 2%.
Per 01-07-2012 komt er 15% subsidie op de aanschaf van zonnepanelen.

Zorg

De rollator gaat uit het basispakket.
Voor gehoortoestellen komt een eigen bijdrage van 25%.
Er komt een eigen bijdrage van 7,50 per ligdag in zorginstellingen.
Het eigen risico wordt 350; lage inkomens krijgen compensatie via de zorgtoeslag.
Er komt een vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de AWBZ en de WMO; de vermogensinkomensbijtelling gaat van 8% naar 12%.
De vergoeding van de vervoerskosten voor instellingen gaat omlaag.
De voorgenomen bezuinigingen op het pgb worden verzacht.
De voorgenomen eigen bijdrage in de GGZ wordt gedeeltelijk teruggedraaid.

Belastingen

Het hoge btw-tarief gaat vanaf oktober 2012 naar 21%.
De tarieven van de 1ste en 2de schijf gaan met 0,4% omlaag, naar 1,55% en 10,4%.
Het maximum van de arbeidskorting stijgt met 70.
Werkgevers betalen in 2013 tijdelijk 16% extra belasting over lonen vanaf 150.000.
Vertrekbonussen vanaf 531.000 worden belast tegen 75%.
Er komt geen inflatiecorrectie voor de belastingschijven.
De bankenbelasting wordt verdubbeld.
De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer (0,19/km) verdwijnt.

Sociale zekerheid

De AOW-leeftijd stijgt in 2013, 2014, en 2015 met 1 maand, in 2016, 2017 en 2018 met 2 maanden, in 2019 met 3 maanden. Daarna gaat de pensioenleeftijd per jaar met 4 maanden omhoog, zodat vanaf 2023 de pensioenleeftijd op 67 jaar ligt. Vanaf 2023 wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, in stappen van 3 maanden per jaar.
Tot 2015 is er een voorschotregeling. Daarmee kan vanaf 65 jaar AOW worden aangevraagd, mits die uitkering geleidelijk én op korte termijn wordt terugbetaald.
De doorwerkbonus verdwijnt.
Het ontslagrecht en de WW worden aangepakt. De duur en hoogte van de WW blijven ongewijzigd.
De werkgever betaalt de eerste 6 maanden van de WW-uitkering.
Voor contracten voor onbepaalde tijd komt één nieuwe wettelijke ontslagprocedure.
De ontslagvergoedingen worden gemaximeerd en omgezet in een persoonlijk budget voor scholing en werk-naar-werk-trajecten.
De norm voor een ontslagvergoeding wordt vanaf 2014 een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, tot een maximum van een half jaarsalaris.
De geplande eigen bijdrage voor kinderopvang van 15 per maand wordt vervangen door een proportionele aanpassing van de eigen bijdrage via de eerste kindtabel.
Gezinnen met een verzamelinkomen vanaf 125.000 krijgen geen kinderopvangtoeslag meer.
De kinderbijslag blijft bevroren in 2013 en 2014.

Overige maatregelen

De verhoging van de griffierechten gaat niet door.
De huishoudinkomenstoets voor mensen met een uitkering wordt geschrapt.
Ambtenaren staan 2 jaar op de nullijn; zorgpersoneel wordt uitgezonderd.
Groen beleggen blijft fiscaal aantrekkelijk.

(bron: nieuwsbrief FTPCommunicatie juni 2012)

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.