Financieel Adviescentrum
Nederland
De beste deals

Soepeler kapitaaloverdracht bij fiscale voortzetting

vrijdag, 21 oktober 2011

Verzekeraars en banken gaan gezamenlijk een nieuw protocol opstellen waarmee de overdracht van kapitaal van klanten tussen deze financiële instellingen verder wordt vergemakkelijkt. Het streven is dit protocol voor de stroomlijning van kapitaaloverdracht in het vroege voorjaar van 2012 gereed te hebben.

Het protocol voor kapitaaloverdracht zal worden toegepast door alle bij de NVB en het Verbond aangesloten leden.

Dat zijn het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken overeengekomen.

De overdracht van kapitaal, bijvoorbeeld van een beleggingsverzekering naar een bancair product, verloopt momenteel volgens de in de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdracht (OSK) vastgelegde procedures. Bekijk de lijst van deelnemers.

Deze overeenkomst werd in 2003 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen.

Sedert vorig jaar nemen ook banken deel aan de OSK en is de overeenkomst uitgebreid tot kapitaal- en spaarverzekeringen voor de eigen woning.

Uit een evaluatie van de overeenkomst is gebleken dat er in de praktijk knelpunten optreden. Zo kan de overdracht van kapitaal op technische bezwaren stuiten, of blijkt de OSK niet goed in de bedrijfsprocessen ingebed te zijn.

De bekendheid met de OSK bij medewerkers in diepere lagen van de organisatie verdient eveneens aandacht.

“De kapitaaloverdracht van een verzekeraar naar een bank is complex. De klant moet daar zo min mogelijk hinder van ondervinden, is ons uitgangspunt”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “Het vergt helaas nog wat tijd om dit goed op orde te krijgen.” (bron: Verbond van Verzekeraars)

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.