Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor het hele gezin

Nieuwsbrief februari 2015

Op 20 januari 2015 werd het wetsvoorstel ter invoering van het studievoorschot door de Tweede Kamer geloodst. Een grote hervorming van de studiefinanciering waarmee het kabinet een bedrag tot meer dan 1 miljard vrij wil spelen en wil herinvesteren in het hoger onderwijs.

Veranderingen
Vanaf 1 september 2015 vervalt de basisbeurs voor nieuwe HBO- en universitaire studenten. Zij gaan dan vanaf de eerste euro studiekosten (indien nodig) geld lenen van de overheid voor hun studie. De basisbeurs vervalt per die datum. Alleen voor studenten met ouders die een laag inkomen hebben (minder dan 30.000) blijft een aanvullende beurs van maximaal 365 per maand bestaan. Is het ouderlijk inkomen hoger dan 46.000, dan vervalt ook deze aanvullende beurs.

Sommige studenten ontspringen de dans een beetje: zij die nu al zijn begonnen met hun studie (bachelor of master) behouden hun basisbeurs en studenten met een handicap of ziekte. Deze laatste groep ontvangt in het nieuwe stelsel vanaf september een kwijtschelding van 1.200 van de studieschuld bij een afgeronde bachelor of master.

Andere verschillen met de huidige regeling zijn dat:
De afbetalingstermijn wordt verlengd van 15 naar 35 jaar;
De afbetaling pas start als iemand het minimumloon gaat verdienen;
De afbetaling nooit meer bedraagt dan 4% van het inkomen boven het minimumloon;
Het schuldlastpercentage voor hypothecaire financiering van 0,75% naar 0,45% daalt;
Via jokerjaren er maximaal een tijdelijke betaalpauze van maximaal vijf jaar kan worden ingelast.

Onzekere factor
Zowel het NIBUD als het CBP geven aan geen exacte bedragen te kunnen geven voor de hoogte van de nieuwe studieschulden bij het afstuderen. Dat is begrijpelijk. Het feit dat de schulden zullen oplopen door het systeem, staat vast. Studenten die veel bijbaantjes hebben of ouders die sparen voor de studie, kunnen bijdragen aan het verlagen van de (nieuwe) studieschulden. Daarom is het voor de adviespraktijk goed om hierop in te zoomen. Sparen voor de studie van hun kind wordt al door veel ouders gedaan.

Hypotheekverstrekking
De minister heeft bij de vele discussies over het nieuwe leenstelsel gezegd, dat de wijzigingen géén negatief effect zullen hebben op deze kredietverstrekking. Enkele simpele berekeningen roepen echter twijfels op bij deze uitspraak.

Een tip voor de praktijk
Indien er tussentijds extra is afgelost op de studieschuld, mag voor de berekening uitgegaan worden van het huidige saldo van de schuld en niet van de oorspronkelijke hoofdsom. Overweeg dus een extra aflossing te doen voor een hogere hypotheekverstrekking.

(auteur: R. Grijm)

Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.