Financieel Adviescentrum
Nederland
Kundig en transparant

Regeerakkoord Rutte II - Pensioen

Het regeerakkoord van VVD en PvdA slaat weliswaar bruggen, maar hakt er ook flink in. Het akkoord kenmerkt zich door bezuinigingen, hervormingen én investeringen.

Verwacht werd dat de herziening van de hypotheekrenteaftrek het meeste rumoer zou veroorzaken, maar het verzet richt zich vooral op de hervorming van de zorgpremie. De kans is dan ook klein dat het huidige voorstel ongewijzigd aan het parlement wordt gepresenteerd.

Onderstaand treft u de effecten voor pensioenen:

* De AOW-leeftijd stijgt tussen 2015 en 2018 met 3 maanden per jaar en daarna met 4 maanden per jaar. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, in 2021 op 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
* Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 t/m 65 jaar met een laag inkomen. Vanaf 2021 (AOW-leeftijd 67 jaar) kunnen werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar zo gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen zonder erop achteruit te gaan. De doorwerkbonus geldt voor inkomens van 90% tot 175% van het wettelijk minimumloon.
* Er komt een regeling voor mensen die in VUT of prepensioen zitten en te maken krijgen met de verhoogde AOW-leeftijd.
* Per 01-07-2014 krijgen AOW’ers die samen met hun jonger partner een totaalinkomen hebben vanaf €50.000 (excl. AOW) geen partnertoeslag. De partnertoeslag vervalt in z’n geheel per 2015.
* De fiscale norm voor pensioenopbouw wordt gebaseerd op middelloon i.p.v. eindloon. De norm komt te liggen op 70% van het gemiddeld verdiende loon. Hierdoor wordt het opbouwpercentage verlaagd met 0,4%. Voor eindloonregelingen bedraagt per 01-01-2014 de maximale jaarlijkse pensioenopbouw dan 1,5% en voor middelloonregelingen 1,75%.
* De maximale opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen nemen evenredig af. Hierdoor moeten ook voor beschikbare-premieregelingen nieuwe staffels gepubliceerd worden.
* Inkomens boven €100.000 mogen niet langer pensioenpremies fiscaal aftrekken.
* De voorschotregeling gaat definitief niet door.
* Samenwonende AOW’ers krijgen nu 140% van het wettelijk minimumloon, gehuwde AOW’ers krijgen 100% van het wettelijk minimumloon. Per 01-01-2015 wordt dit voor beide groepen 100% van het wettelijk minimumloon.
* De in de Miljoenennota aangekondigde bezuiniging op de tegemoetkoming bovenop de AOW (ter compensatie van koopkrachtverlies) gaat niet door.

Lees meer onderwerpen uit het regeerakkoord Rutte II:

Regeerakkoord Rutte II - Zorg
Regeerakkoord Rutte II - Woningmarkt en hypotheek
Regeerakkoord Rutte II - Financiele sector
Regeerakkoord Rutte II - Belastingen
Regeerakkoord Rutte II - Sociale zekerheid
Regeerakkoord Rutte II - Pensioen
Regeerakkoord Rutte II - Gezin
Regeerakkoord Rutte II - Auto

Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.