Financieel Adviescentrum
Nederland
De beste deals

Regeerakkoord Rutte II - Sociale zekerheid

Het regeerakkoord van VVD en PvdA slaat weliswaar bruggen, maar hakt er ook flink in. Het akkoord kenmerkt zich door bezuinigingen, hervormingen én investeringen.

Verwacht werd dat de herziening van de hypotheekrenteaftrek het meeste rumoer zou veroorzaken, maar het verzet richt zich vooral op de hervorming van de zorgpremie. De kans is dan ook klein dat het huidige voorstel ongewijzigd aan het parlement wordt gepresenteerd.

Onderstaand treft u de effecten voor de Sociale zekerheid:

* Voor ontslag is per 01-07-2014 een preventieve ontslagtoets in de vorm van een adviesaanvraag bij het UWV verplicht. De route via de kantonrechter vervalt. De rechter kan achteraf beoordelen of de UWV-toets goed is uitgevoerd.
* Alleen recht op ontslagvergoeding bij onterecht ontslag of aan de werkgever te wijten.
* Ontslagvergoeding daalt naar een half maandsalaris per dienstjaar en is gemaximeerd op 75.000.
* De maximale duur van de WW-uitkering (nu 38 maanden) wordt 2 jaar. Het 1ste jaar is gerelateerd aan het laatstverdiende loon, het 2de jaar aan 70% van het minimumloon. In de eerste 10 jaar bouwen werknemers 1 maand WW-recht per jaar op, daarna een 0,5 maand per jaar. Al opgebouwd arbeidsverleden wordt, binnen de nieuwe grenzen, gerespecteerd.
* Voor ontslagen 55-plussers geldt de Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (IOW). Na hun WW-uitkering hebben werkloze 55-plussers recht op een vervolguitkering van doorgaans 70% van het minimumloon tot het 65ste jaar. Daarbij geldt geen partner- of vermogenstoets.
* De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) vervalt in 2014.
* De ANW krijgt voor nieuwe gevallen vanaf 01-07-2014 een maximale uitkeringsduur van 1 jaar.
* Vanaf 2015 komt er een verplicht quotum voor bedrijven bij het aannemen van arbeidsgehandicapten. Uiteindelijk moet 5% van het personeel uit arbeidsgehandicapten bestaan. Er geldt een uitzondering voor bedrijven tot 25 medewerkers.
* De bijstanduitkering wordt 3 maanden gestaakt als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd.
* De bijzondere bijstand wordt verruimd. Er komt een toeslag op individuele basis.
* De vitaliteitsregeling gaat niet door. Voor de al afgeschafte levensloopregeling is er een overgangsregeling. Wie eind 2011 3.000 of meer had gespaard, kan onder de bestaande voorwaarden blijven doorsparen. Aanspraken tot 3.000 vallen per 01-01-2013 vrij.
* Er komt geen herbeoordeling voor jongeren met een Wajong-uitkering; de verlaging van de uitkering wordt geschrapt.
* De verhoging van de vrije ruimte van 0,1% in de werkkostenregeling per 2013 gaat niet door. De vrije ruimte bedraagt per 01-01-2013 dus 1,5% van de fiscale loonsom.

Lees meer onderwerpen uit het regeerakkoord Rutte II:

Regeerakkoord Rutte II - Zorg
Regeerakkoord Rutte II - Woningmarkt en hypotheek
Regeerakkoord Rutte II - Financiele sector
Regeerakkoord Rutte II - Belastingen
Regeerakkoord Rutte II - Sociale zekerheid
Regeerakkoord Rutte II - Pensioen
Regeerakkoord Rutte II - Gezin
Regeerakkoord Rutte II - Auto

Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.