Financieel Adviescentrum
Nederland
Persoonlijke service

Regeerakkoord Rutte II - Woningmarkt en hypotheek

Het regeerakkoord van VVD en PvdA slaat weliswaar bruggen, maar hakt er ook flink in. Het akkoord kenmerkt zich door bezuinigingen, hervormingen én investeringen.

Verwacht werd dat de herziening van de hypotheekrenteaftrek het meeste rumoer zou veroorzaken, maar het verzet richt zich vooral op de hervorming van de zorgpremie. De kans is dan ook klein dat het huidige voorstel ongewijzigd aan het parlement wordt gepresenteerd.

Onderstaand treft u de effecten voor de woningmarkt:

* De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 voor inkomens in de hoogste belastingschijf ook voor bestaande gevallen in 28 jaar jaarlijks met 0,5% teruggebracht tot maximaal 38%.
* De rente op restschuld bij verkoop wordt maximaal 5 jaar aftrekbaar, tot en met 2017.
* Voor nieuwe gevallen is er alleen renteaftrek als er annuïtair wordt afgelost.
* De overdrachtsbelasting blijft 2%.
* De startersfaciliteit van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten (koopsom + bijkomende kosten) en het bedrag dat maximaal geleend kan worden volgens de NHG-normen. Over de Starterslening hoeft de eerste 3 jaar geen rente en aflossing betaald te worden.
* De huren stijgen: voor inkomens tot 33.000 jaarlijks met 1,5% plus inflatie, voor inkomens tussen de 33.000 en 43.000 jaarlijks met 2,5% plus inflatie en voor inkomens vanaf 43.000 jaarlijks met 6,5% plus inflatie (zonder bovengrens voor de huurhoogte).
* De maximale huurprijs is 4,5% van de WOZ-waarde van de woning (geldt niet voor inkomens vanaf 43.000). Het puntenstelsel wordt afgeschaft.
* De huurtoeslag blijft intact.

Omzetting KEW blijft mogelijk

Door de aflossingseis voor nieuwe hypotheken vanaf 01-01-2013 vervalt het nut van de KEW, SEW en BEW. Er is overgangsrecht voor bestaande gevallen (koopovereenkomsten t/m 31-12-2012) waarbij het, binnen het verzekerd kapitaal of bedrag, mogelijk is de KEW, SEW of BEW om te zetten in een andere KEW, SEW of BEW. Het overgangsrecht vervalt op 31-12-2043. De indexatieregels voor de uitkeringsvrijstelling blijven van toepassing.

Lees meer onderwerpen uit het regeerakkoord Rutte II:

Regeerakkoord Rutte II - Zorg
Regeerakkoord Rutte II - Woningmarkt en hypotheek
Regeerakkoord Rutte II - Financiele sector
Regeerakkoord Rutte II - Belastingen
Regeerakkoord Rutte II - Sociale zekerheid
Regeerakkoord Rutte II - Pensioen
Regeerakkoord Rutte II - Gezin
Regeerakkoord Rutte II - Auto

Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.