Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor alle generaties

1 juli 2011 extra nieuwsbrief

De ministerraad heeft vandaag 1 juli 2011 besloten de overdrachtsbelasting bij aankoop van een bestaande woning te verlagen van 6% naar 2%.

Deze maatregel is van tijdelijke aard en duurt tot 1 juli 2012. Geldend met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011, waarbij de overdrachtsdatum ( = datum passeren) leidend is.


De verlaging van de overdrachtsbelasting moet een belangrijke boost geven aan de huizenmarkt. Zowel minister Piet Hein Donner als premie Mark Rutte zeiden dit vandaag na afloop van de ministerraad.

De tijdelijke verlaging geldt enkel voor particuliere woningen en niet voor bedrijfsonroerend goed.

De vraag is nu in de praktijk, hoe financieringsopzetten aangepast gaan worden voor passeren. Immers, in alle aanvragen is tot nu toe uitgegaan van 6% overdrachtsbelasting.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft kritisch gereageerd op de kabinetsplannen, doordat er tegelijkertijd een bankenbelasting wordt ingevoerd. Ook zijn er gevolgen voor huurders door dit besluit, doordat de spaarloonregeling tegelijkertijd versoberd wordt. Elke nederlander draagt per saldo bij aan deze maatregel.

De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft gevolgen voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is van plan de regelgeving zo spoedig mogelijk op het huidige kabinetsbesluit af te stemmen.

Dit zou inhouden dat de stichting de standaard bijkomende kosten voor hypotheken onder NHG bij aankoop van een bestaande woning verlaagt van 12% naar 8%.

De stichting zegt waarde te hechten aan zorgvuldige invoering van de aanpassing van haar regelgeving. In dit verband vindt momenteel afstemming plaats tussen de stichting en geldverstrekkers. (bron: NHG.nl)

Onze vragen m.b.t. reeds uitgebracht en/of geaccordeerde hypotheekoffertes:

* hoe wordt bij passeren de 4% verlaging eventueel verrekend door de notaris?
* hoe gaat de fiscus om met de verstrekking die nu eventueel niet volledig in box 1 zal vallen?
* hoe kijkt u als consument tegen deze maatregel aan?
* hoe schat u het effect van deze maatregel in op de woningmarkt?
* hoe denkt u over het effect van dit besluit voor uw eigen situatie?

Wilt u antwoord geven of reageren op (een van) deze vragen? Gebruikt u dan ons reactieformulier.

Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.